I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - karty usług, druki urzędowe

Wydawanie pozwolenia na umieszczenie na obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów

karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 230

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem

druk do pobrania w pokoju 230

Wydawanie zaleceń konserwatorskich w sprawach zmian w obiektach objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 230

Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytku

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 230

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

druk do pobrania w pokoju 230

Sprawozdanie

druk do pobrania w pokoju 230