I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Projekty Unijnie zrealizwoane przez Wydział Geodezji

Pobierz prezentację (pliki w formacie PDF):

Budowa Sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu hot-spot Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta System Informacji Kulturalnej - Bytomia Miasta Energii Kultury