I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Załatwianie spraw w wydziale geodezji.

Nadanie numeru porządkowego.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Aby załatwić przedmiotową sprawę należy wypełnić wniosek AG-1.5, który można pobrać w pokoju 330 albo w punkcie informacyjnym.
Warunkiem nadania numeru porządkowego jest wykonanie pomiaru powykonawczego i naniesienie budynku na mapę zasadniczą i ewidencyjną.

Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca.
Odbiór: w pokoju 334.
Opłaty: za nadanie numeru nie wnosi się opłaty.
Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-34.

Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, wypis z kartoteki budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

Aby zamówić przedmiotowe dokumenty należy wypełnić wniosek AG-1.1, który pobiera się pokoju 330, gdzie pracownik pomoże go wypisać, albo w punkcie informacyjnym.

Wypełniony wniosek (dokładnie należy opisać lokalizację tzn. adres nieruchomości, numer działki, numer księgi wieczystej lub określenie obszaru dla większych zamówień) należy zostawić w punkcie informacyjnym lub kancelarii urzędu (pokój 127) na parterze.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
Odbiór materiałów: w pokoju 330.
Opłaty: Opłatę wnosi się przy odbiorze:

Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku. Szczegółowo opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę można również orientacyjnie wyliczyć w elektronicznym kalkulatorze opłat.

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-30.

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

Aby zamówić przedmiotowe dokumenty należy wypełnić wniosek AG-1.2 oraz uszczegółowienia:

które pobiera się pokoju 330, gdzie pracownik pomoże go wypisać, albo w punkcie informacyjnym.

Wypełniony wniosek (dokładnie należy opisać lokalizację tzn. adres nieruchomości, numer działki, numer księgi wieczystej lub określenie obszaru dla większych zamówień) należy zostawić w punkcie informacyjnym lub kancelarii urzędu (pokój 127) na parterze.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami objętymi tym wnioskiem, wnioskodawca musi wykazać interes prawny oraz wskazać przepisy prawa, z których wywodzi swój interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
Odbiór materiałów: w pokoju 330.
Opłaty: Opłatę wnosi się przy odbiorze:

Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego wniosku. Szczegółowo opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę można również orientacyjnie wyliczyć w elektronicznym kalkulatorze opłat.

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-30.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie lub nieposiadanie nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 330 (II piętro).

W celu wydania zaświadczenia należy wypełnić wniosek AG-1.6, który pobiera się pokoju 330, gdzie pracownik pomoże go wypisać, albo w punkcie informacyjnym. Wypełniony wniosek należy zostawić w punkcie informacyjnym lub kancelarii urzędu (pokój 127) na parterze.

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Odbiór materiałów: w pokoju 330.
Opłaty: Opłatę skarbową wnosi się przy złożeniu wniosku, w kwocie 17,00 zł za wyjątkiem art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej :

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-30.

Podział nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

W celu załatwienia przedmiotowej sprawy należy złożyć wniosek AG-1.3 o podział nieruchomości; wniosek AG-1.3 cz II o podział nieruchomości cz. II; wniosek AG-1.4 o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego i dołączyć następujące dokumenty:

Opłaty: za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nie pobiera się opłaty. Za złożone pełnomocnictwo także nie pobiera się opłaty.

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-34.

Rozgraniczenie nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy: pokój 334 (II piętro).

Należy złożyć podanie o rozgraniczenie nieruchomości.

Opłaty: za wydanie decyzji o rozgraniczeniu pobierana jest opłata w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji (32) 786-83-34.

Karty usług i druki urzędowe (Wydział Geodezji)

Druki do pobrania ze strony Wirtualnego Urzędu w: pokoju 330 (II piętro).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE