I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

SZUKAJ W URZĘDZIE:

Budynek Główny, ul. Parkowa 2 ( parter)

PN WC WC 102 PN 102a Kancelaria Niejawna 103 PI 103 PN 104 SM 104a SM 104b SM 105 SM 106 Punkt Paszportowy 107 SI 108 SI 109 SM 110 SI 110a Kasa 111 SMD 112 SM 112a SI 113 SMD 114 SM 114a SM 115 SMD 115a SM 116 SMD 117 SMD 118 POCZTA 119 AF 120 SOK 121 SI 121a SI 122 SOK 123 SM 123a SM 124 SM 125 SM 125a SM 126 SM 126a SOK 127a SOK 128 SOK 128a SK 129 SK 129a SOK 130 SK 130a SK 131 SK 131a SK 132 SK 132a SK 133 SK 134 SK 135 SK 135a SK 136 SK 137 SA 138 PK 139 SOS 7 - 12 sala sesyjna p.info SOS 127SOK

Pion Prezydenta

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej

numer pokoju: 102

tel. 32 786-8102, wew. 102

e-mail: pn@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej

numer pokoju: 102a

Pion Prezydenta

samodzielne stanowisko - Inspektor Ochrony Danych

numer pokoju: 103

tel. 32 786-8103 wew. 103

e-mail: pi@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej

numer pokoju: 103

e-mail: pn@um.bytom.pl

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 104

tel. 32 786-8104, wew. 104

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 104a

tel. 32 786-8141, wew. 141

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 104b

tel. 32 786-8145, wew. 145

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 105

tel. 32 786-8105, wew. 105

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion II-go Wicewojewody Śląskiego

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Punkt paszportowy w Bytomiu

numer pokoju: 106

tel. 32 281-7224

Pion Sekretarza

Wydział Informatyki

numer pokoju: 107

tel. 32 786-8107, 32 786-8172, wew. 107 (HelpDesk) i 172

e-mail: si@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Informatyki

numer pokoju: 108

tel. 32 786-8108, wew. 108

e-mail: si@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 109

tel. 32 786-8109, wew. 109

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Informatyki

numer pokoju: 110

tel. 32 7868+wew (stażyści: wew. 187)

e-mail: si@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Poboru i Windykacji Dochodów

numer pokoju: 110a

tel. 32 786-8139, wew. 139

e-mail: fu@um.bytom.pl

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Dowodów Osobistych

numer pokoju: 111

tel. 32 786-8111, wew. 111

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 112

tel. 32 786-8112, wew. 112

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Informatyki

numer pokoju: 112a

tel. 32 786-8142, wew. 142

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Dowodów Osobistych

numer pokoju: 113

tel. 32 786-8113, wew. 113

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 114

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 114a

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Dowodów Osobistych

numer pokoju: 115

tel. 32 786-8115, wew. 115

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 115a

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Dowodów Osobistych

numer pokoju: 116

tel. 32 786-8116, 32 786-8140, wew. 116 i 140

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Dowodów Osobistych

numer pokoju: 117

tel. 32 786-8117, wew. 117

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

numer pokoju: 118

tel. 32 786-8118, wew. 118

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Referat Rewitalizacji

numer pokoju: 119

tel. 32 283 6119, wew. 119

e-mail: af@um.bytom.pl

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 120

tel. 32 786-8120, wew. 120

Pion Sekretarza

Wydział Informatyki

numer pokoju: 121

tel. 32 786-8121, wew. 121

e-mail: si@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Informatyki

numer pokoju: 121a

tel. 32 786-8154, wew. 154

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 122

tel. 32 786-8122, wew. 122

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 123

tel. 32 786-8123, wew. 123

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 123a

tel. 32 786-8124, 32 786-8144, wew. 124 i 144

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 124

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 125

tel. 32 281-2051, wew. 125

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 125a

tel. 32 281-2051, wew. 146

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

numer pokoju: 126

tel. 32 281-2051, wew. 126

e-mail: sm@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 126a

tel. 32 786-8147, 32 786-8148, wew. 147, 148

e-mail: um@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 127

tel. 32 786-8127, wew. 127

e-mail: um@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 127a

tel. 32 786-8173, wew. 173

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 128

tel. 32 786-8128, wew. 128

e-mail: um@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 128a

tel. 32 786-8149, wew. 149

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 129

tel. 32 786-8129, wew. 129

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Kancelaria Urzędu

numer pokoju: 129a

tel. 32 786-8181, wew. 181

e-mail: um@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 130

tel. 32 786-8130, wew. 130

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 130a

tel. 32 786-8150, wew. 150

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 131

tel. 32 786-8131, wew. 131

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 131a

tel. 32 786-8151, wew. 151

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 132

tel. 32 786-8132, wew. 132

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 132a

tel. 32 786-8152, wew. 152

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 133

tel. 32 786-8133, wew. 133

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 134

tel. 32 786-8134, wew. 134

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 135

tel. 32 786-8135, wew. 135

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 135a

tel. 32 786-8195, wew. 195

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Komunikacji

numer pokoju: 136

tel. 32 786-8136, wew. 136

e-mail: sk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Administracyjny

numer pokoju: 137

tel. 32 786-8137, wew. 137

e-mail: sa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

numer pokoju: 138

tel. 32 786-8138, 32 786-8177, wew. 138 i 177

e-mail: mrk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Referat Informacji i Skarg

numer pokoju: 139

tel. 32 786-8138, wew. 138

e-mail: sos@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Kancelaria Rady Miejskiej

numer pokoju: 7 - 12

tel. 32 7868+wew.

e-mail: pr@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

Referat Informacji i Skarg

numer pokoju: p.info

tel. 32 786-8178

pracownicy:

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE