I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

PRZERWA W DZIAŁANIU SERWISÓW:

W związku z aktualizacją systemu Geo-Info, oraz przeinstalowaniem  serwera jutro (25.11.2022 r. ) w godzinach porannych wystąpi przerwa w działaniu aplikacji: i.Kerg, i.Projektant, i.Rzeczoznawca, itd.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ważny komunikat dotyczący niezakończonych prac geodezyjnych

Wydział Geodezji zwraca się z prośbą o przeanalizowanie niezakończonych prac geodezyjnych. W przypadku zaniechania lub anulowania pracy prosimy o poinformowanie PODGiK (informację proszę zamieścić w komentarzu do zgłoszenia).

UWAGA!

Poniższy serwis i.Konto integruje wszystkie serwisy udostępnione przez Wydział Geodezji, m.in.: i.Kerg, i.Rzeczoznawca, i.Projektant.

Osoba mająca zamiar korzystać z jednej z ww. aplikacji loguje sie do serwisu i.Konto (przy wykorzystaniu posiadanych danych do autoryzacji), wówczas w zależności od posiadanych uprawnień będzie miała dostęp do ww. serwisów.

Z uwagi na zaistniałe przepisy związane z nowelizacją Ustawy-Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, które stwierdzają, że rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowej Ustawy pozostają zarejestrowane i są obsługiwane wg przepisów dotychczasowych. W celu realizacji tego wymagania dotychczasowe zgłoszenia prac geodezyjnych będą prowadzone wg dotychczasowych przepisów.

Będą funkcjonowały dwie wersje modułów GEO-INFO i.KERG.

Nowe zgłoszenia będą zakładane w nowej wersji modułu GEO-INFO i.KERG.

Dotychczasowe zgłoszenia będą kontynuowane w wersji modułu GEO-INFO i.KERG zgodne z dotychczasowym stanem prawnym.

W każdym z tych modułów będzie prezentowana wspólna lista zgłoszeń, zarówno tych zgłoszonych  przed wejściem  w  życie  Ustawy  jak  i  po  jej wejściu.  Użytkownik będzie automatycznie  przekierowywany do odpowiedniej wersji. Zgłaszanie nowych prac geodezyjnych będzie możliwe tylko w nowej wersji modułu GEO-INFO i.KERG.

Informacja dot. zamieszczania na stronach internetowych BIP zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Urząd Miejski w Bytomiu został zobowiązany do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej i aplikacji mobilnej poprzez uwzględnienie wymagań określonych w normie europejskiej EN 301 549 V2.1.2. Norma ta zawiera standardy dostępności WCAG 2.1 dla grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (trudności z motoryką, trudności ze słuchem, trudności w procesie uczenia się, trudności ze wzrokiem). W związku z powyższym, Prezydent Bytomia wydał zarządzenie (nr 573/20 z dnia 30.12.2020 r.), w którym na podstawie wymagań określonych w ustawie określił m.in. minimalne wymagania dokumentów na potrzeby publikacji w BIP-ie oraz miejskiej stronie i internetowej:
1. format edytowalny: doc, docx, odt, rtf;
2. czcionka Arial;
3. wielkość czcionki minimum: 12 pt;
4. interlinia: 1,5;
5. tekst niewyjustowany;
6. powinien zostać wymedytowany zgodnie ze sztuką – nie może zwierać pustych znaków enter oraz spacji, które mają na celu usytuowanie tekstu.

Przygotowanie informacji do zamieszczenia w BIP-ie zgodnie z ww. zaleceniami przyspieszy proces przygotowania do publikacji. W przeciwnym wypadku komórka organizacyjna, która przyjmie dokument niedostosowany, powinna go przepisać i dostosować do wymogów, co wydłuży publikację.

i.Konto

Logowanie i.Konto

Serwis i.Konto integruje wszystkie serwisy udostępnione przez Wydział Geodezji, m.in.: i.Kerg, i.Rzeczoznawca, i.Projektant.

Osoba mająca zamiar korzystać z jednego z ww. aplikacji loguje sie do sewidu i.Konto (przy wykorzystaniu posiadanych danych do autoryzacji), wówczas w zależności od posiadanych uprawnień będzie miała dostęp do ww. serwisów.

 

i.Kerg

Logowanie i.Kerg

Instrukcja i.Kerg Adresy usługi WMS / WFS Kody obiektów GI

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Kerg uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail  - agk@um.bytom.pl następujących danych:

  • prawidłowe dane firmy – pełna nazwa, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu z ośrodkiem, tel. kontaktowy,
  • wykaz pracowników firmy wykonujących roboty geodezyjne z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia (proszę podać numer uprawnień i zakres, ewentualnie przesłać skany uprawnień).

Powyższe informacje pozwolą uporządkować dotychczasową bazę danych oraz umożliwią prawidłową rejestrację robót geodezyjnych w nowym systemie. Po uzupełnieniu bazy Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na adres e-mail firmy zostanie przesłany login i hasło do systemu i.Kerg.

Pliki do Pobrania

Wzór karty ewidencyjnej budynku Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku

i.Rzeczoznawca

Logowanie i.Rzeczoznwca 

Regulamin i.Rzeczoznawca Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOC Umowa

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Rzeczoznawca uprzejmie prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub epuap-em prawidłowo uzupełnionego wniosku z danymi:

  • prawidłowe dane firmy – pełna nazwa, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu z ośrodkiem, tel. kontaktowy,
  • wykaz osób uprawnionych do czynności rzeczoznawcy majątkowegoa (proszę podać numer licencji, nr telefonu oraz adres mailowy.

Po weryfikacji wniosku zostanie do Państwa wysłana umowa oraz założone konto do systemu i.Rezczoznawca.

Przewodniki multimedialne

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne ułatwiające zapoznanie się z oprogramowaniem i.Rzeczoznawca.

Filmy zostały podzielone na tematy:

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przed pierwszym logowaniem.

Pliki do Pobrania

Regulamin korzystania z i. Rzeczoznawcy Wniosek o konto PDF Wniosek o konto DOCX Umowa

i.Projektant

Logowanie i.Projektant

i.Projektant  - podręcznik użytkownika

Przed pierwszym logowaniem w systemie i.Projektant uprzejmie prosimy o przesłanie na adres e-mail  - agk@um.bytom.pl następujących danych:

  • prawidłowe dane firmy – pełna nazwa, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu z ośrodkiem, tel. kontaktowy,
  • wykaz pracowników firmy upowżnionych do wykonywanie czynności z ramienia firmy.

Po zarejestrowaniu w systemi na adres e-mail firmy zostanie przesłany login i hasło do systemu i.Projektant.

Przewodniki multimedialne

Poniżej przedstawiamy prezentacje multimedialne ułatwiające zapoznanie się z oprogramowaniem i.Projektant

Filmy zostały podzielone na tematy:

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przed pierwszym logowaniem.