I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy - działalność i zadania

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy to miejsce, w którym pracownicy przygotowują kompleksową informację o bazie terenów inwestycyjnych, znajdujących się w zasobach gminy, o ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania. Biuro jest ułatwieniem dla przedsiębiorców.

Informacje zdobywają oni w jednym punkcie. Pracownicy Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ułatwiają potencjalnym inwestorom konsultacje z pracownikami innych Wydziałów.

plik foto id: 1400786313

Osoby pierwszego kontaktu:

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:

lub pisemny: