I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Zakres prowadzonych spraw

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu sprawami związanymi z danymi przestrzennymi zajmują się pracownicy Wydziału Geodezji, pracujący nad rozwojem Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (BIIP). Podstawą prawną do realizacji tych zadań jest Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a ściślej określa je rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia krajowego systemu informacji o terenie.

Na zakres zadań składają się:

W ramach realizowanych zadań prowadzone są:

Dane przestrzenne i narzędzia służące do ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania stanowią elementy Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (BIIP). Wyżej wymienione bazy stanowią podstawę do gromadzenia danych przestrzennych wykraczających swoją treścią poza określony w nich zakres. Dane wejściowe wykorzystywane do analiz przestrzennych są pozyskiwane:

Taki zakres danych i zestaw narzędzi służących do ich udostępniania ma bardzo szeroki krąg odbiorców. Moduły stanowiące BIIP są skierowane do określonej kategorii odbiorców i tak:

Obecny kształt BIIP to efekt współpracy osób zatrudnionych obecnie w Wydziale Geodezji (AG), w tym w Referacie Infrastruktury i Informacji Przestrzennej (AGI) oraz pracowników dawngo Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych (ISPIK).

Ponieważ naszym celem jest spełnianie wymagań stawianych przez użytkowników prosimy o kierowanie na poniższy adres uwag dotyczących funkcjonowania BIIP, WIIP i zakresu dotychczas zgromadzonych danych ag@um.bytom.pl. TU pracujemy - zapraszamy.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE