I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Prawo w geodezji - nota prawna

Uwaga! Informacje udostępnianie w portalu mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości i nie powinny służyć jako dokumenty w postępowaniach administracyjnych i innych.

Urząd Miasta Bytomia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisów i-BIIP.

Serwis główny oraz serwisy tematyczne dostępne w niniejszym portalu są elementami Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (BIIP) rozwijanej w Urzędzie Miasta z inicjatywy i pod nadzorem Wydziału Geodezji.
Dane widoczne na mapie oraz w wyszukiwarkach Przewodnika Inwestora pobierane są z Centralnego Repozytorium Danych (CRD) - hurtowni informacji, dla których referencje stanowią wybrane materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz inne rejestry prowadzone przez wydziały Urzędu Miasta Bytomia.

Dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Ustawa z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów

Kalkulator opłat za dane geodezyjne

Przejdź do kalkulatora opłat za dane geodezyjne.

Więcej informacji

Czytaj więcej o prawie w geodezji.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE