I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Prawo w geodezji - nota prawna

Uwaga!

Informacje udostępnianie w portalu mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości i nie powinny służyć jako dokumenty w postępowaniach administracyjnych i innych.

Urząd Miasta Bytomia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisów i-BIIP.

Serwis główny oraz serwisy tematyczne dostępne w niniejszym portalu są elementami Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (BIIP) rozwijanej w Urzędzie Miasta z inicjatywy i pod nadzorem Wydziału Geodezji.

Dane widoczne na mapie oraz w wyszukiwarkach Przewodnika Inwestora pobierane są z Centralnego Repozytorium Danych (CRD) - hurtowni informacji, dla których referencje stanowią wybrane materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz inne rejestry prowadzone przez wydziały Urzędu Miasta Bytomia.

***Dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości***

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Infrastruktura informacji przestrzennej

Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Gospodarka nieruchomościami

Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy o gospodarce nieruchomościami

Scalanie gruntów

Kalkulator opłat za dane geodezyjne

Przejdź do kalkulatora opłat za dane geodezyjne.

Więcej informacji

Czytaj więcej o prawie w geodezji.