I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

STRATEGICZNA MAPA HAŁASU

Obowiązek wykonania strategicznej mapy hałasu miasta Bytomia wynika z art. 118 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (POŚ), którą to mapę wykonuje się i aktualizuje co 5 lat dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.
Strategiczna mapa hałasu zgodnie z art. 118 pkt.1 (POŚ) stanowi źródło danych wykorzystywanych do:
1)     informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem; 
2)     opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska; 
3)     tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem; 
4)     planowania strategicznego; 
5)     planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Strategiczne mapy hałasu, zawierają odrębne mapy dotyczące źródeł hałasu drogowego, szynowego (kolejowego i tramwajowego) oraz miejsc prowadzenia działalności przemysłowej. SMH wykonuje się w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego oraz są zamieszczane na stronach internetowych

Przeczytaj opracowanie: Mapa Akustyczna Zobacz warstwy na Mapie

Przydatne strony internetowe

Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Portal Map Akustycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Strona internetowa Ministerstwa Środowiska

Urząd Miasta Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Wydział Geodezji tel.: 32 786-8351, wew. 351 e-mail: ag@um.bytom.pl

cms: d17.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE