I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Gminna Ewidencja Zabytków

Wykaz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Wykaz zabytków nieruchomych, wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Bytomia.

Pobierz wykaz zabytków nieruchomych. Pobierz wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust. 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Należy przy tym zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany dotyczące rejestru zabytków nieruchomych  i wojewódzkiej ewidencji zabytków będą publikowane.

Aktualizacja wykazu - dawna huta Zygmunt - 4 luty 2013 r. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków miasta Bytomia - 15 listopada 2013 r. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków przemysłu i techniki, znajdujących się na terenie miasta Bytomia - 13 stycznia 2014 r. Uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Bytom - 4 lipca 2014 r. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków przemysłu i techniki, znajdujących się na terenie miasta Bytomia - 28 styczeń 2015 r. Aktualizacja zapisów w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków zespołu koszar wojskowych przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu - 17 kwietnia 2015 r.

Zobacz warstwę Gminnej Ewidencji Zabytków:

Przejdź do Mapy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE