I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust. 5 ww. ustawy: W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Należy przy tym zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, a kolejne zmiany dotyczące rejestru zabytków nieruchomych  i wojewódzkiej ewidencji zabytków będą publikowane.

Gminna Ewidencja Zabytków - Zarządzenie nr 425/18 Prezydenta Bytomia z dnia 03.10.2018 r.

Przejdź do treści zarządzenia
 

Zobacz warstwę Gminnej Ewidencji Zabytków:

Przejdź do mapy
 

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Bytomia na lata 2018-2021 - Uchwała Nr LXXIV/918/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15.10.2018 r.

Przejdź do treści uchwały

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE