I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Bytomia na lata 2022-2025

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1442

link do uchwały