I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Ortofotomapa

Ortofotomapa, fotomapa, mapa fotograficzna – mapa, której treść przedstawiona jest obrazem fotograficznym (zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. Inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej.

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się:

 • rzutem ortogonalnym (a nie środkowym),
 • jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa).

Ortofotomapa tworzona jest przez:

 • orientację wewnętrzną zdjęć, oraz orientację wzajemną i absolutną (aerotriangulacja)
 • pozyskanie numerycznego modelu terenu (lub podczytanie z zewnętrznych źródeł)
 • ortorektyfikację czyli korekcję geometryczną zdjęć (zmiana położenia pikseli obrazu wynikająca z deniwelacji i właściwości rzutu środkowego),
 • mozaikowanie czyli łączenie ortoobrazów według jakiegoś kroju sekcyjnego,
 • rasteryzację z treścią wektorową (szczegóły, ramki i opisy pozaramkowe).

Źródło danych: wikipedia.org

Ortofotomapy w Bytomiu (lata 1997-2021) - zasoby bazowe

W zasobie danych przestrzennych Bytomia ortofotomapa jest obecna już od 1997 roku. Jednakże te i nabywane w następnych latach opracowania miały ograniczone zastosowanie. Wynikało to głównie z rozdzielczości zdjęć lotniczych bądź satelitarnych, będących materiałem wyjściowym do stworzenia  ortofotomapy.

Parametrem fotomap jest wielkość jednego piksela obrazu liczona w terenie, która swego czasu wynosiła ok. 1 m. Takie informacje mogły być przydatne jedynie do analizowania map przy mniejszych skalach i miały charakter poglądowy. Najnowszymi, wysoko jakościowymi opracowaniami jakimi dysponuje Bytom są ortofotomapa 2018 o rozdzielczości 3 cm oraz ortofotomapa 2021 o rozdzielczości 5 cm, które pozwalają na:

 •  weryfikację położenia obiektów terenowych na mapie,
 •  analizach przestrzennych,
 •  tworzeniu wektorowych elementów mapy zasadniczej,
 •  opracowaniu numerycznego modelu terenu.
 1.  Ortofotomapa z 1997 roku o rozdzielczości  0.66 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 2.  Ortofotomapa z 2001 roku o rozdzielczości  1 m/piksel (pozyskana ze zdjęć satelitarnych),
 3.  Ortofotomapa z 2005 roku o rozdzielczości  0.80 m/piksel (pozyskana ze zdjęć satelitarnych),
 4.  Ortofotomapa z 2008 roku o rozdzielczości  0.10 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 5.  Ortofotomapa z 2009 roku o rozdzielczości  0.25 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych), źródło GUGiK,
 6.  Ortofotomapa z 2011 roku o rozdzielczości  0.05 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych).
 7.  Ortofotomapa z 2012 roku o rozdzielczości  0.10 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych).
 8.  Fotoplan z 2014 roku o rozdzielczości  0.10 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 9.  Ortofotomapa z 2016 roku o rozdzielczości 0.05 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 10.  Ortofotomapa z 2018 roku o rozdzielczości 0.03 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych),
 11.  Ortofotomapa z 2019 roku o rozdzielczości 0.25 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych ), źródło GUGiK,
 12.  Ortofotomapa z 2021 roku o rozdzielczości 0.05 m/piksel (pozyskana ze zdjęć lotniczych ), źródło GUGiK.

Zobacz jak zmienia się Bytom w Planie Miasta

plik foto id: 1400787344
plik foto id: 1400787345

Ortofotamapa 1997                                                                                                  

Ortofotomapa 2001

plik foto id: 1400787348
plik foto id: 1400787349

Ortofotamapa 2009                                                                                                

Ortofotomapa 2011

plik foto id: 1400787331
plik foto id: 1400787332

Ortofotamapa 2016                                                                                                   

Ortofotomapa 2018

plik foto id: 1400837974
plik foto id: 1400837975

Ortofotamapa 2019                                                                                                   

Ortofotomapa 2021