I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Zastosowane technologie w i-BIIP

  • IUIP (Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej)
  • Geoportal Toolkit – zestaw modułów, umożliwiający tworzenie, konfigurację i publikację serwisów mapowych
  • ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) – serwer mapowy oraz platforma aplikacyjna i komunikacyjna
  • WebEdit – system zarządzania treścią portalu (cms)
  • Microsoft IIS – serwer WWW
  • ORACLE XE – serwer relacyjnej bazy danych
  • HTML, PHP, XML, AJAX – standardy i technologie stosowane w tzw. aplikacjach klienckich/użytkownika
plik foto id: 1400786378