I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Przykładowe obrazy map archiwalnych z 1933-39 roku

plik foto id: 1400786910

Pierwsze ze zdjęć z 1939 roku przedstawia dzisiejsze skrzyżowanie ulic (1): Wrocławskiej, Piekarskiej, Jainty i Kościuszki (pl.). Widoczne są także istniejące do dnia dzisiejszego budowle użyteczności publicznej tj.: Kościół Świętej Trójcy (2), budynek Poczty Bytom (3).

plik foto id: 1400786917

Drugie zdjęcie z 1939 roku obrazuje również istniejące budowle użyteczności publicznej tj.: Kościół Wniebowzięcia NMP (1), budynki: bytomskiej Straży Pożarnej (2), Szkoły Podstawowej nr 3 im. W.Broniewskiego (3) i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego (4).

plik foto id: 1400786923

Trzecie zdjęcie z 1933 roku jest archiwalną mapą dzisiejszego Placu Generała Władysława Sikorskiego (1) wraz z zabudową tj.: Gmach Opery Śląskiej (2), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. (3), IV LO im. Bolesława Chrobrego (4).