I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Opracowania 3D

Kolejnym elementem wspomagającym proces decyzyjny przy użyciu informacji przestrzennej są dane 3D. Wartość tych danych jest nieoceniona, ponieważ umożliwiają w sposób bardziej realny zwizualizować przestrzeń terenu i dokonywać analiz przestrzennych w trzech wymiarach.
W Bytomiu podjęto działania mające na celu pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie tego rodzaju danych. Miasto dysponuje numerycznym modelem terenu NMT, numerycznym modelem pokrycia terenu NMPT, chmurą punktów LIDAR oraz modelem 3D budynków (2008 r.).


Obecnie miasto posiada narzędzia (oprogramowanie, pracowników) umożliwiające opracowywanie różnego rodzaju analiz przestrzennych, w tym 3D. Mowa tutaj np. o wizualizacji modeli terenu, profilach poprzecznych terenu, wykazywaniu zmian historycznych wysokości terenu, obliczaniu objętości zagłębień bądź masy ziemnej (wzniesień), itd.

 

plik foto id: 1400787813

Model terenu 2018

plik foto id: 1400787890

Obliczanie zalewiska dla zadanych poziomów zalania - ul. Celna

plik foto id: 1400787821

Dane chmury punktów (aplikacja LiMON)

plik foto id: 1400787843

Dokument obrazujący przekrój terenu (aplikacja LiMON)

 

plik foto id: 1400787833

Kompozycja mapowa prezentująca "10 Obszar Rewitalizacji" w miescie Bytom, wykorzystująca dane 3D.

plik foto id: 1400787846

Profile poprzeczne na NMPT 2018

plik foto id: 1400787848

Numeryczny Model Pokrycia Terenu - NMPT - 2018