I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi:

  • uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r.
  • uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r.
  • uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r.
  • uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r.
  • uchwałą nr XXXII/463/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r.
  • uchwałą nr XL/549/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r.

Załączniki do uchwały nr XL/549/21 stanowią ujednoliconą wersję ww. Studium.

Uchwała nr XVI/204/11 Uchwała nr X/120/13 (zmiana) Uchwała nr XXXVIII/485/17 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXI/814/18 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXIV/839/18 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr XXXII/463/20 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr XL/549/21 (zmiana, tekst ujednolicony)

Załączniki do uchwały nr XL/549/21:

Pobierz paczkę - Rysunki uwarunkowania Pobierz paczkę - Rysunki kierunki