I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi:

Załączniki do uchwały nr LXIV/839/18 stanowią ujednoliconą wersję ww. Studium.

Uchwała nr XVI/204/11 Uchwała nr X/120/13 (zmiana) Uchwała nr XXXVIII/485/17 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXI/814/18 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXIV/839/18 (zmiana, tekst ujednolicony)

Załączniki do uchwały nr LXIV/839/18:

Pobierz paczkę - Rysunki uwarunkowania Pobierz paczkę - Rysunki kierunki

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE