I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi:

  • uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r.
  • uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r.
  • uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r.
  • uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r.
  • uchwałą nr XXXII/463/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r.
  • uchwałą nr XL/549/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r.
  • uchwałą nr LXXVI/968/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2023 r.
  • uchwałą nr LXXX/1008/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2023 r.
  • uchwałą nr LXXXVI/1078/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2023 r.

Załączniki do uchwały nr LXXXVI/1078/23 stanowią ujednoliconą wersję ww. Studium.

Uchwała nr XVI/204/11 Uchwała nr X/120/13 (zmiana) Uchwała nr XXXVIII/485/17 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXI/814/18 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXIV/839/18 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr XXXII/463/20 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr XL/549/21 (zmiana, tekst ujednolicony) Uchwała nr LXXVI/968/23 (zmiana, tekst ujednolicony)  Uchwała nr LXXX/1008/23 (zmiana, tekst ujednolicony)  Uchwała nr LXXXVI/1078/23 (zmiana, tekst ujednolicony)     

Załączniki do uchwały nr LXXXVI/1078/23:

Pobierz paczkę - Rysunki uwarunkowania Pobierz paczkę - Rysunki kierunki