I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Historia

Prace nad rozwojem Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych rozpoczęły się już w latach 90-tych. Z początku operowaliśmy nazwą MSIT (Miejski System Informacji o Terenie). Od kilku lat posługujemy się nazwą BIIP, która lepiej oddaje złożony charakter przedsięwzięcia integrującego wiele rozproszonych systemów. Chronologia najważniejszych dokonań w tworzeniu i rozwijaniu bytomskiej BIIP.

Chronologia najważniejszych dokonań w tworzeniu i rozwijaniu bytomskiej BIIP.

 • 1997 – utworzenie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie, (obejmujący dane o terenie i jego zagospodarowaniu, prawach własności i uzbrojeniu w urządzenia infrastruktury technicznej).
 • 2000 – wdrożenie aplikacji internetowej aplikacji mapowej CIoP - Centrum Informacji o Przestrzeni. Aplikacji mapy działającej w środowisku WEB-owym, posiadającej szereg narzędzi do analiz przestrzennych.
 • 2001 – wdrożenie zintegrowanej (opisowej i graficznej) bazy danych ewidencji gruntów i budynków na obszarze całego miasta.
 • 2002 – wdrożenie Systemu Obsługi Wydziału Architektury, modułu umożliwiającego prowadzanie spraw wydziału wraz z ich przestrzennym odniesieniem (zintegrowanego z CIoP) wraz z funkcjonalnością obiegu dokumentów elektronicznych.
 • 2004 – Zakup licencji oprogramowania ArcGis.
 • 2006 – wdrożenie Internetowego Planu Miasta. Wdrożenie Systemu Obsługi Wydziału Architektury, modułu umożliwiającego prowadzanie spraw wydziału wraz z ich przestrzennym odniesieniem (zintegrowanego z CIoP) wraz z funkcjonalnością obiegu dokumentów elektronicznych. Wdrożenie Modułu Aplikacji Zestawień Nieruchomości (AZN) publikującego i aktualizującego wybrane zbiory danymi związane z gminnym i powiatowym zasobem nieruchomości.
 • 2007 – Wdrożenie modułu "Wirtualny Urząd", interaktywnej aplikacji obrazującej rzuty kondygnacji budynków Urzędu Miejskiego. wraz z narzędziami wyszukiwania i publikowania danych. Wdrożenie modułu "InterOśrodek" systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • 2008 – wdrożenie modułu "Przewodnik Inwestora", aplikacji mapowej przystosowanej dla przedsiębiorców i inwestorów wraz ze specjalistyczną wyszukiwarką nieruchomości oraz mechanizmem serwisu wykazu ofert inwestycyjnych.
 • 2010 – rozbudowa modułu AZN, o funkcje dotyczące wartości nieruchomości oraz mechanizmu wykrywającego przedwczesne zbycie nieruchomości objętych preferencjami (opłata adiacencka, oplata planistyczna, lokale z bonifikatą). Wdrożenie zawansowanej wyszukiwarki mapowej - kryteria podmiotowe i własnościowe.
 • 2013 – Wdrożenie Systemu do prowadzenia geodezyjnych baz danych (mapy zasadniczej), oraz do prowadzenia PODGiK - Geo-Info.
 • 2014 – Wdrożenie nowego Internetowego Planu miasta wraz z serwisem BIIP opartego na silniku graficznym GPT.
 • 2016 – Wdrożenie systemu Węzła Infrastruktury Danych Przestrzennych, kompleksowego systemu integrującego prowadzone w mieście rejestry oraz dane przestrzenne. System zastąpił dotychczas funkcjonujące narzędzia w ramach Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
 • 2018 – Zastąpienie Wirtualnego Urzędu nową aplikacją, opartą na grafice wektorowej, umożliwiającej jej wykorzystanie na urządzeniach mobilnych. Zastąpienie części portalowej i-BIIP nowym serwisem wykorzystującym aktualne rozwiązania i standardy bezpieczeństwa.
 • 2020 – Gruntowana przebudowa szaty graficznej internetowego planu miasta z zastosowaniem interaktywnego sposobu prezentowania danych, wdrożenie mechanizmów wykorzystania danych lidar przez serwer Limon i aplikację Viewer Limon.
 • 2021 – Zmiana interfejsu wyboru profili, zwiększenie ilości profili, implementacja planu miasta do nowego serwera opartego na systemie operacyjnym Linux. Zastosowanie lokalizacji na wersji mobilnej planu miasta.

Rozwój serwisu i-BIIP w latach 2006 - 2020

Urząd Miasta Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Wydział Geodezji tel.: 32 786-8351, wew. 351 e-mail: ag@um.bytom.pl

cms: d17.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE