I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Pozyskanie gruntów.

I. Nabywanie praw do nieruchomości od Gminy Bytom i Skarbu Państwa.

Nabywanie praw do nieruchomości od Gminy Bytom i Skarbu Państwa reprezentowanego przez prezydenta Bytomia odbywa się w oparciu o przepisy:

Podstawowym trybem zbywania praw do nieruchomości jest tryb przetargowym, odstąpienie od tego trybu jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności w przypadkach o których mowa w ust. 2 art. 37 tejże ustawy.
Podmiot zainteresowany nabyciem praw do konkretnej nieruchomości powinien złożyć wniosek wraz z mapą z której będzie uwidoczniona nieruchomość będąca przedmiotem zainteresowania.

II. Przetargi.

Przetargi na zbycie praw do nieruchomości przeprowadzane są w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu w pok. 313a, numer telefonu kontaktowego: (32) 283-6348. Prawa do nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom i Skarbu Państwa mową być zbywane w formie przetargu:

Tryb przeprowadzania przetargów regulują przepisy art. 38 – 42 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (o których mowa w pkt. 1).

III. Nabywanie gruntów przez cudzoziemców.

Nabywanie praw do nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się w oparciu o przepisy wymienione w pkt. 1 oraz dodatkowo o oparciu o:

Cudzoziemcem w rozumieniu powyższej ustawy jest m.in.:

Na nabycie praw do nieruchomości przez wskazane powyżej podmioty wymagane jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia zawiera art. 8 tejże ustawy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem internetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wszelkie informacje, dokumenty, wnioski związane z pozyskaniem nieruchomości dostępne są w pokojach:
322 (nieruchomości zabudowane) oraz 333 i 322 (nieruchomości niezabudowane).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE