I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Słowo wstępne

plik foto id: 1400786221

Bytom należy do najstarszych miast śląskich i wraz z nimi tworzy metropolię górnośląską, którą zamieszkują 2 mln ludzi. To duży i chłonny rynek lokalny. Strategiczne położenie powoduje, iż Bytom jest znaczącym węzłem komunikacyjnym, wplecionym w sieć drogową regionu i kraju. Możliwości infrastruktury technicznej i miejsca pod inwestycje oraz zasoby ludzkie sprawiają, iż Bytom to dobre miejsce dla ludzi z gospodarczą inicjatywą.
Nowa tożsamość Bytomia zaczyna harmonijnie łączyć tradycje śląskiego miasta ze współczesnością, gdzie dbałości o dziedzictwo kultury przemysłowej towarzyszy rozwój nowoczesnych technologii oraz kreatywność pracujących tu ludzi.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną oraz do podjęcia stałej współpracy gospodarczej z naszym miastem. Zapewniam, że Urząd Miejski w Bytomiu dostarczy Państwu wszelkich niezbędnych informacji oraz pomoże w jak najszybszym załatwieniu formalności.

Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytomia

Katalog ofert inwestycyjnych- tereny gminne       Katalog nieruchomości do zbycia      Profil Inwestora

Katalog wolnych lokali użytkowych       Plany Zagospodarowania Przestrzennego Bytomia