I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Infrastruktura miejska i obiekty użyteczności publicznej

Dane związane z infrastrukturą miejską i obiektami użyteczności publicznej są publikowane w internetowym planie miasta oraz w poradniku inwestora. Mają one ułatwić mieszkańcom Bytomia i odwiedzającym nasze miasto poruszanie się po nim.
 
Każdy internauta ma dostęp do mapy, którą może dowolnie modyfikować, wybierając interesujace go warstwy tematyczne.
 
Za pomocą udostępnionych narzędzi ma możliwość uzyskania aktualnych informacji o :
 • podziale ewidencyjnym i administracyjnym Bytomia,
 • punktach adresowych,
 • ulicach,
 • obiektach użyteczności publicznej,
 • szkołach, przedszkolach i żłobkach,
 • ofertach inwestycyjnych,
 • ściezkach rowerowych,
 • atrakcjach turystycznaych
 • oraz bieżących wydarzeniach w mieście.

Wyróżnić należy dane z zakresu:

 • ewidencji gruntów i budynków,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • komunikacji,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • wód powierzchniowych,
 • górnictwa,
 • sieci uzbrojenia podziemnego.

Niezwykle wartościowymi elementami infrastruktury przestrzennej jest zakupiona w ostatnim czasie ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości oraz numeryczny model terenu 3D.
 
Obecnie udostępniane dane przestrzenne będą uzupełniane, a celem nadrzędnym jest dostosowanie ich zakresu do wymogów stawianych przez dyrektywę INSPIRE, która integruje infrastruktury przestrzenne państw UE.

Na Planie Miasta są przygotowane specjalne profile tematyczne z odpowiednio dobranymi warstwami, by ułatwić użytkownikom korzystanie z mapy.

 • profil Podstawowy,
 • profil Inwestor,
 • profil Mieszkaniec,
 • profil Zdrowie,
 • profil Czas wolny,
 • profil Rewitalizacja,
 • profil Geodezja,
 • profil Architektura,
 • profil Środowisko,
 • profil Komunikacja,
 • profil Bezpieczeństwo
 • profil Mapy Archiwalne,
 • profil Rower,
 • profil Zabytki.

 

plik foto id: 1400818230

Profil mieszkańca na Planie Miasta

plik foto id: 1400819437

Profil czas wolny na Planie Miasta

plik foto id: 1400819438

Profil inwestora na Planie Miasta

plik foto id: 1400819436

Profil architektura na Planie Miasta

plik foto id: 1400819439