I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Infrastruktura miejska i obiekty użyteczności publicznej

Dane związane z infrastrukturą miejską i obiektami użyteczności publicznej są publikowane w internetowym planie miasta oraz w przewodniku inwestora. Mają one ułatwić mieszkańcom Bytomia i odwiedzającym nasze miasto poruszanie się po nim.
 
Każdy internauta ma dostęp do mapy, którą może dowolnie modyfikować, wybierając interesujace go warstwy tematyczne.
 
Za pomocą udostępnionych narzędzi ma możliwość uzyskania aktualnych informacji o :
 • podziale ewidencyjnym i administracyjnym Bytomia,
 • punktach adresowych,
 • ulicach,
 • obiektach użyteczności publicznej,
 • szkołach, przedszkolach i żłobkach,
 • ofertach inwestycyjnych,
 • ściezkach rowerowych,
 • atrakcjach turystycznaych
 • oraz bieżących wydarzeniach w mieście.

Wyróżnić należy dane z zakresu:

 • ewidencji gruntów i budynków,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • komunikacji,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • wód powierzchniowych,
 • górnictwa,
 • sieci uzbrojenia podziemnego.

Niezwykle wartościowymi elementami infrastruktury przestrzennej jest zakupiona w ostatnim czasie ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości oraz numeryczny model terenu 3D.
 
Obecnie udostępniane dane przestrzenne będą uzupełniane, a celem nadrzędnym jest dostosowanie ich zakresu do wymogów stawianych przez dyrektywę INSPIRE, która integruje infrastruktury przestrzenne państw UE.

plik foto id: 1400786170

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE