I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Adresy usług WMS / WFS

Adresy usług WMS :

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms?

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms?Request=GetCapabilities&Service=wms

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms?Request=GetCapabilities&Service=wms&version=1.1.1

Adresy usług WMS dotyczące warstw MPZP oraz SUiKZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp2 - Granice MPZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp1 - Obowiązujące MPZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp3 - Projektowane MPZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_suikzp - Studium Uwarunkowań

 

Adresy usługi WFS (działki, budynki, osnowa i inne):

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wfs?

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wfs?Request=GetCapabilities&Service=wfs