I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Adresy usług WMS / WFS

  • Adresy zgodne z Ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych na stronie geoportal.gov.pl

Adresy usługi WFS i WMS  - dane PZGiK :

EGiB  - Ewidencja Gruntów i Budynków

https://iwms.um.bytom.pl/bytom-egib

BDSOG - Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

https://iwms.um.bytom.pl/cgi-bin/bytom-bdsog

Adresy usługi WMS  - dane PZGiK :

GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

https://iwms.um.bytom.pl/cgi-bin/bytom-gesut

BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych

https://iwms.um.bytom.pl/cgi-bin/bytom-bdot

RCN - Rejestr Cen Nieruchomości

https://iwms.um.bytom.pl/cgi-bin/bytom-rcn

 

  • Adresy wygenerowane z bytomskiego geoportalu SitPlan

Adresy usług WMS  :

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms?

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms?Request=GetCapabilities&Service=wms

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms?Request=GetCapabilities&Service=wms&version=1.1.1

Adresy usługi WFS  :

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wfs?

https://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wfs?Request=GetCapabilities&Service=wfs

Adresy usług WMS dotyczące warstw MPZP oraz SUiKZP  :

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp2 - Granice MPZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp1 - Obowiązujące MPZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp3 - Projektowane MPZP

http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/gs/ows/wms_suikzp - Studium Uwarunkowań