I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja odbywa się na naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2.

plik foto id: 1400786480

Dokumentacja przekazana na naradę koordynacyjną powinna zawierać:

  1. Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej (do pobrania: pdf lub doc).
  2. Dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku, gdy projekt wykonany jest w postaci cyfrowej, należy wyploty map poświadczyć przez geodetę oraz przedłożyć oryginalną mapę do celów projektowych.
  3. Warunki techniczne włączenia do istniejącej sieci uzbrojenia terenu wydane przez gestora sieci.
  4. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  5. Opracowane geodezyjnie zestawienie współrzędnych punktów projektowanych sieci (punkty włączenia, punkty załamań) w układzie PL-2000, dodatkowo w wersji elektronicznej (*.txt, *.doc), zamiennie plik dxf, nagrane na płycie CD lub przesłane na adres e-mailowy: zudp@um.bytom.pl.

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, że w roku 2018 posiedzenia narad koordynacyjnych się będą odbywać w następujących terminach:

Narady koordynacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem, co dwa tygodnie we wtorki w Urzędzie Miejskim sala nr 1 (parter) od godz. 1100.

Miejsce odbioru projektów – pok. 330.

UWAGA:

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej nie wstrzymuje procesu koordynacji. Warunkiem zakwalifikowania wniosku na naradę jest wniesienie opłaty przed jej rozpoczęciem.

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie PDF Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie DOC Wykaz Instytucji Branżowych w Bytomiu

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE