I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja odbywa się na naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2.

plik foto id: 1400786480

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego informuje, że w roku 2021 posiedzenia narad koordynacyjnych odbywać się będą w następujących terminach:

 • Styczeń: 5-12, 19-25
 • Luty: 2-8, 16-22
 • Marzec: 2-8, 16-22, 30-6.04
 • Kwiecień: 13-19, 27-04.05
 • Maj: 11-17, 25-31
 • Czerwiec: 8-14, 22-29
 • Lipiec: 6-12, 20-26
 • Sierpień: 3-9, 17-23, 31-06.09
 • Wrzesień: 14-20, 28-04.10
 • Październik: 12-18, 26-02.11
 • Listopad: 9-16, 23-30
 • Grudzień: 7-13, 21-27

Zachęcamy do korzystania z aplikacji dedykowanej projektantom - i. Projektant. 

Na adres skrzynki email agk@um.bytom.pl proszę przesłać informacje dotyczące danych firmy celem utworzenia konta użytkownika.

Poprzez aplikację mogą Państwo składać wnioski wraz z załącznikami na naradę koordynacyjną. Prawidłowa forma załączników to:

 1. plan sytuacyjny sporządzony na kopi aktualnej mapy zasadniczej z licencją (w formie PDF, podpisany elektronicznie przez projektanta) lub kopi aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta ( plik PDF, poświadczony za zgodność oraz podpisany elektronicznie przez projektanta),
 2. plik txt z planowanym przebiegiem sieci uzbrojenia terenu,
 3. plik txt z planowanym położeniem armatury sieci uzbrojenia terenu.

Po rejestracji zostanie wygenerowany Dokument Obliczenia Opłaty, a po przesłaniu potwierdzenia opłaty, wniosek zostanie skierowany na naradę koordynacyjną. 

Materiały, które były przedmiotem narady zostaną opatrzone adnotacją, iż były przedmiotem narady, podpisane elektronicznie przez przewodniczącego narady i udostępnione w aplikacji do pobrania.

W takiej samej formie zostanie udostępniony protokół z narady koordynacyjnej.

Bez zmian pozostaje forma nieelektroniczna dokumentacji, którą należy doręczyć staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach.

 

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie PDF Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie DOC Wykaz Instytucji Branżowych w Bytomiu