I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

O serwisie I-BIIP

plik foto id: 1400786069

Plan Miasta

Zasadniczy element i-BIIP tj. interaktywna mapa Miasta Bytomia. Dane przestrzenne zorganizowane są w tzw. warstwy (np. punkty adresowe, budynki, ortofotomapa itd.), które można wg uznania wyświetlać i gasić. Wśród udostępnionych funkcji są m.in. narzędzia nawigacji mapy, zaawansowana wyszukiwarka "szukaj według", wyszukiwarka tras, informacja o obiekcie i wiele innych. Poza materiałami niezmiennymi lub wolnozmiennymi (np. warstwą przystanków) dane na mapie są odświeżane w cyklach dobowych (nocą).

Przejdź do Planu Miasta Zobacz adresy usług WMS / WFS

plik foto id: 1400786083

Wirtualny Urząd

Moduł udostępniający interaktywne plany budynków urzędu miejskiego. Na każdej wydzielonej kondygnacji zaznaczone są pomieszczenia wraz z numerami oraz przynależnością do pionów, wydziałów i referatów. Do pokojów przypisane są dane o pracownikach oraz załatwianych sprawach. Wirtualny Urząd można przyrównać do przestrzennej książki adresowej wyposażonej m.in. wzory formularzy/druków do pobrania oraz łatwą wyszukiwarkę.

Przejdź do Wirtualnego Urzędu

plik foto id: 1400786090

Poradnik Inwestora

Portal zawierający informacje istotne dla inwestorów. Tu przytoczone są informacje o Bytomiu, w tym o otoczeniu biznesowym, atutach inwestycyjnych oraz procedurach (włącznie z dokumentami/formularzami do pobrania). Istotnym elementem Poradnika Inwestora są wyszukiwarki. Za ich pomocą można uzyskać zestawienie ofert inwestycyjnych, nieruchomości do zbycia, czy wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (z możliwością przeglądania wybranych obiektów na mapie). Można też spróbować skorzystać z wyszukiwarki działek według przydatności inwestycyjnej i wyszukać tereny ustalając własne kryteria przydatności inwestycyjnej (np. odległość od węzła autostrady, wydane pozwolenia na budowę w pobliżu, objęte mpzp). Dzięki połączeniu z Planem Miasta wyniki wyszukiwania można przeglądać na mapie.

Przejdź do Poradnika Inwestora

plik foto id: 1400856644

i.Kerg; i.Rzeczoznawca; i.Projektant; i.Wniosek

i.Kerg; i.Rzeczoznawca; i.Projektant; i.Wniosek to grupa aplikacji realizujących potrzebę funkcjonowania usług publicznych w zakresie szerokorozumianej Geodezj i Kartografii. Wszystkie moduły zintegrowane zostały w serwisie i.Konto, dzięki czemu uzytkownik posiadający uprawnienia np. do dwóch bądź trzech serwisów loguje się do nich przy pomocy jednego loginu i hasła.

i.Kerg to funkcjonujący w oknie przeglądarki internetowej moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych i pracowników ODGIK, przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia.

i.Rzeczoznawca to serwis, który każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi umożliwia czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą Zmian ewidencyjnych i/lub wygenerowanie zbioru danych z RCN po zadanych kryteriach.

i.Projektant jest aplikacją internatową służącą do obsługi projektantów i wspierającą proces obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Serwis pozwala zarejestrowanym użytkownikom na przeglądanie oraz opiniowanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Aplikacja tym samym prowadzi wsparcie procesu przebiegu narady koordynacyjnej, jak i usprawnia etap tworzenia dokumentacji, która powstała w jej wyniku.

i.Wniosek to funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, przeznaczona do obsługi wniosków o wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz o udostępnienie wybranych materiałów z Powiatowego zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. Realizacja zakupu materiałów wy specyfikowanych w składanych wnioskach odbywa się w sposób zbliżony do zakupów w sklepach internetowych.

Przejdź do serwisu i.Konto

plik foto id: 1400786104

Katalog metadanych

Katalog metadanych Aquarius to narzędzie do publikowania, wyszukiwania i przeglądania dokumentów metadanych o zbiorach, seriach i usługach danych przestrzennych. W katalogu zostały zaimplementowane usługi: wyszukiwania (ang. „discovery”) i podglądu (ang. „view”) zgodnie z Rozporządzeniem KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

Przejdź do Katalogu Metadanych