I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

O serwisie I-BIIP

plik foto id: 1400786069

Plan Miasta

Zasadniczy element i-BIIP tj. interaktywna mapa Miasta Bytomia. Dane przestrzenne zorganizowane są w tzw. warstwy (np. punkty adresowe, budynki, ortofotomapa itd.), które można wg uznania wyświetlać i gasić. Wśród udostępnionych funkcji są m.in. narzędzia nawigacji mapy, zaawansowana wyszukiwarka "szukaj według", wyszukiwarka tras, informacja o obiekcie i wiele innych. Poza materiałami niezmiennymi lub wolnozmiennymi (np. warstwą przystanków) dane na mapie są odświeżane w cyklach dobowych (nocą).

Przejdź do Planu Miasta Zobacz adresy usług WMS / WFS

plik foto id: 1400786076

Plan Miasta – Widok Dla Inwestora

Plan Miasta skonfigurowany tak, by uwypuklić informacje istotne dla inwestorów. Użycie opcji „pokaż na mapie” w wyszukiwarkach Poradnika Inwestora powoduje przekierowanie do tego modułu/widoku. W nim dostępny jest identyczny zestaw narzędzi jak w planie miasta.

Przejdź do Planu Miasta – widoku dla inwestora

plik foto id: 1400786083

Wirtualny Urząd

Moduł udostępniający interaktywne plany budynków urzędu miejskiego. Na każdej wydzielonej kondygnacji zaznaczone są pomieszczenia wraz z numerami oraz przynależnością do pionów, wydziałów i referatów. Do pokojów przypisane są dane o pracownikach oraz załatwianych sprawach. Wirtualny Urząd można przyrównać do przestrzennej książki adresowej wyposażonej m.in. wzory formularzy/druków do pobrania oraz łatwą wyszukiwarkę.

Przejdź do Wirtualnego Urzędu

plik foto id: 1400786090

Poradnik Inwestora

Portal zawierający informacje istotne dla inwestorów. Tu przytoczone są informacje o Bytomiu, w tym o otoczeniu biznesowym, atutach inwestycyjnych oraz procedurach (włącznie z dokumentami/formularzami do pobrania). Istotnym elementem Poradnika Inwestora są wyszukiwarki. Za ich pomocą można uzyskać zestawienie ofert inwestycyjnych, nieruchomości do zbycia, czy wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (z możliwością przeglądania wybranych obiektów na mapie). Można też spróbować skorzystać z wyszukiwarki działek według przydatności inwestycyjnej i wyszukać tereny ustalając własne kryteria przydatności inwestycyjnej (np. odległość od węzła autostrady, wydane pozwolenia na budowę w pobliżu, objęte mpzp). Dzięki połączeniu z Planem Miasta wyniki wyszukiwania można przeglądać na mapie.

Przejdź do Poradnika Inwestora

plik foto id: 1400786097

i.Net - i.Kerg

GEO-INFO 6 i.Net to moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6, służący do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu oraz Intranetu, w oknie przeglądarki internetowej. Udostępnieniu mogą podlegać dane graficzne (mapa numeryczna, dokumenty rastrowe i ich wzajemne kombinacje) oraz dane opisowe (ewidencja gruntów, budynków i lokali, GESUT i każdego dowolnego obiektu zasobu). Istnieje również możliwość przyjmowania i przeglądania danych udostępnionych przez serwis WMS.

GEO-INFO 6 i.Kerg to funkcjonujący w oknie przeglądarki internetowej moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6, dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych i pracowników ODGIK, przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia.

Przejdź do iKERG

plik foto id: 1400786104

Katalog metadanych

Katalog metadanych Aquarius to narzędzie do publikowania, wyszukiwania i przeglądania dokumentów metadanych o zbiorach, seriach i usługach danych przestrzennych. W katalogu zostały zaimplementowane usługi: wyszukiwania (ang. „discovery”) i podglądu (ang. „view”) zgodnie z Rozporządzeniem KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

Przejdź do Katalogu Metadanych

plik foto id: 1400786111

Mobilny Plan Miasta

MOBILNY PLAN MIASTA to wersja planu przygotowana specjalnie z myślą o wykorzystaniu na urządzeniach mobilnych i/lub o małych ekranach. Pamiętaj: Standardowy plan zawiera wiele mechanizmów poruszania się po mapie i wyszukiwania informacji oraz ogromne ilości danych urzędowych. W wersji mobilnej została udostępniona część tych możliwości, tak by wygodnie używać planu na telefonie.

Przejdź do Mobilnego Planu Miasta