I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

SZUKAJ W URZĘDZIE:

Budynek Główny, ul. Parkowa 2 (piętro: 2)

WC WC 300 PA 300a PA 301 PA 302 AAB 303 AA 304 AA 305 AAB 306 AAP 306 AAB 307 Biuro prawne 308 Biuro prawne 308a Biuro prawne 309 AAP 310 AAB 311 AS 311 PD 312 SMG 312a SMG 313 SMG 313a AN 314 SMG 315 PD 315a PD 316 PD 317 ASP 318 ASO 319 ASO 320 ASK 321 ASK 322 AN 323 AN 323a AN 324 AN 324a AN 325 AN 326 ANR 327 AN 328 AG 328a AGA 329 AG 329 AGA 329a AGA 330 AGK 331 AGK 332 Kopiarnia 333 AN 334 AGA 335 AGK 336 AGK 337a AGI 338 AS 339 ASE 340 ASE 341 ASE 342 ASK 343 AS Serwerownia 337AGI

Pion Prezydenta

Wydział Zamówień Publicznych

numer pokoju: 300

tel. tel. 32 786-8344

e-mail: zamowienia@um.bytom.pl

Pion Prezydenta

Wydział Zamówień Publicznych

numer pokoju: 300a

tel. 32 786-8373, wew. 373

e-mail: zamowienia@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Wydział Zamówień Publicznych

numer pokoju: 301

tel. 32 786-8301, wew. 301, fax. 32 786-8344

e-mail: zamowienia@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

Referat Pozwoleń Budowlanych

numer pokoju: 302

tel. 32 786-8302, wew. 302

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

numer pokoju: 303

tel. 32 786-8304, wew. 304

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

numer pokoju: 304

tel. 32 786-8304, wew. 304, fax. 32 281-5906

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

Referat Pozwoleń Budowlanych

numer pokoju: 305

tel. 32 786-8305, wew. 305

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

numer pokoju: 306

tel. 32 786-8306, wew. 306

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

Referat Pozwoleń Budowlanych

numer pokoju: 306

tel. 32 786-8306, wew. 306

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

numer pokoju: 307

tel. 32 786-8307, wew. 307

numer pokoju: 308

tel. 32 786-8308, wew. 308

numer pokoju: 308a

tel. 32 786-8345, wew. 345

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

numer pokoju: 309

tel. 32 786-8309, wew. 309

e-mail: aap@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Architektury

Referat Pozwoleń Budowlanych

numer pokoju: 310

tel. 32 786-8310, wew. 310

e-mail: aa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

numer pokoju: 311

tel. 32 786 8311

e-mail: as@um.bytom.pl

Pion Prezydenta

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

numer pokoju: 311

tel. 32 786-8311, wew. 311

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Działalności Gospodarczej

numer pokoju: 312

tel. 32 786-8312, wew. 312

e-mail: smg@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Działalności Gospodarczej

numer pokoju: 312a

tel. 32 786-8347, wew. 347

e-mail: smg@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Działalności Gospodarczej

numer pokoju: 313

tel. 32 786-8313, wew. 313

e-mail: smg@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 313a

tel. 32 786-8348, wew. 348

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Działalności Gospodarczej

numer pokoju: 314

tel. 32 786-8314, wew. 314

e-mail: smg@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

numer pokoju: 315

tel. 32 786-8315, wew. 315

e-mail: pd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

numer pokoju: 315a

tel. 32 786-8355, wew. 355

e-mail: pd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

numer pokoju: 316

tel. 32 786-8316, wew. 316

e-mail: pd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Przyrody

numer pokoju: 317

tel. 32 786-8317 wew. 317

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Gospodarki Odpadami

numer pokoju: 318

tel. 32 786-8318, wew. 318

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Gospodarki Odpadami

numer pokoju: 319

tel. 32 786-8319 wew. 319

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Ekologii

numer pokoju: 320

tel. 32 786-8320, 32 786-8380, wew. 320 i 380

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Ekologii

numer pokoju: 321

tel. 32 786-8321 wew. 321

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 322

tel. 32 786-8322, 32 786-8362, wew. 322 i 362

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 323

tel. 32 786-8323

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 323a

tel. 32 786-8349, wew. 349

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 324

tel. 32 786-8324, wew. 324

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 324a

tel. 32 786-8350, wew. 350

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 325

tel. 32 786-8325, wew. 325

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

numer pokoju: 326

tel. 32 786-8326, 32 786-8356, wew. 326 i 356

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 327

tel. 32 786-8327, wew. 327

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

numer pokoju: 328

tel. 32 786-8328, wew. 328

e-mail: ag@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

numer pokoju: 328a

tel. 32 786-8354, wew. 354

e-mail: aga@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

numer pokoju: 329

tel. 32 786-8329, wew. 329, fax. 32 786-8332

e-mail: ag@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

numer pokoju: 329

tel. 32 786-8329, wew. 329

e-mail: aga@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

numer pokoju: 329a

tel. 32 786-8352, wew. 352

e-mail: aga@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

numer pokoju: 330

tel. 32 786-8330, wew. 330

e-mail: agk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

numer pokoju: 331

tel. 32 786-8331, wew. 331

e-mail: agk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

numer pokoju: 332

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Obrotu Nieruchomościami

numer pokoju: 333

tel. 32 786-8333, 32 786-8363, wew. 333 i 363

e-mail: an@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

numer pokoju: 334

tel. 32 786-8334, wew. 334

e-mail: aga@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

numer pokoju: 335

tel. 32 786-8335, wew. 335

e-mail: agk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

numer pokoju: 336

tel. 32 786-8336, wew. 336

e-mail: agk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej

numer pokoju: 337

tel. 32 786-8337, wew. 337

e-mail: agi@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej

numer pokoju: 337a

tel. 32 786-8351, wew. 351

e-mail: agi@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

numer pokoju: 338

tel. 32 786-8338, wew. 338

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Energetyki

numer pokoju: 339

tel. 32 786-8339, wew. 339

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Energetyki

numer pokoju: 340

tel. 32 7868+ wew.340 lub wew.367

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Energetyki

numer pokoju: 341

tel. 32 786-8341, wew. 341 lub 371

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Ekologii

numer pokoju: 342

tel. 32 786-8342, wew. 342

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

numer pokoju: 343

tel. 32 786-8343, wew. 343

e-mail: as@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Geodezji

numer pokoju: Serwerownia

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE