I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

SZUKAJ W URZĘDZIE:

Budynek Główny, ul. Parkowa 2 (piętro: 1)

WCWC200SALALUSTRZANA202A203A204K205K206FFB206aF207FFB207FFO208 FF208 FF/FFB209FFB210210AF211FFB212F213FK213aZSO214FK216FK217FK218FK219FK220ZS221AF222PZ223PT223aPZ224PZ225AF226AF227AF228AF229AZ231PM233SD233aSD234SD235SD236PH237PM238SO239AZ240PJ241SO243SU244S244aS245Z246Z247ZS248P249PZ250P230AZ

numer pokoju: 200

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 202

tel. 32 786-8202, wew. 202

e-mail: a@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 203

tel. 32 786-8202, wew. 202

e-mail: a@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion III-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 204

tel. 32 786-8204, wew. 204

e-mail: k@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion III-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 205

tel. 32 786-8204, wew. 204

e-mail: k@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

Referat Budżetowy

numer pokoju: 206

tel. 32 786-8206, wew. 206

e-mail: ffb@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

numer pokoju: 206a

tel. 32 786-8206, wew. 206

e-mail: f@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

Referat Budżetowy

numer pokoju: 207

tel. 32 786-8207, wew. 207

e-mail: ffb@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

Referat Operacji Finansowych

numer pokoju: 207

tel. 32 786-8262, 32 786-8251, wew. 262 i 251

e-mail: ffo@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

numer pokoju: 208 FF

tel. 32 786-8264, wew. 264

e-mail: ff@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

Referat Budżetowy

numer pokoju: 208 FF/FFB

tel. 32 786-8208, wew. 208

e-mail: ffb@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

Referat Budżetowy

numer pokoju: 209

tel. 32 786-8209, wew. 209

e-mail: ffb@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion II-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Polityki Społecznej

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

numer pokoju: 210

tel. 32 786-8210, wew. 210, kom. 603 499 334

e-mail: hzawada@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Referat Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

numer pokoju: 210

tel. 32 283 6210, wew. 210

e-mail: af@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Finansowy

Referat Budżetowy

numer pokoju: 211

tel. 32 786-8211, wew. 211, fax. 32 281-8701

e-mail: ffb@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

numer pokoju: 212

tel. 32 281-8701 wew.211

e-mail: f@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

numer pokoju: 213

tel. 32 786-8213, wew. 213

e-mail: fk@um.bytom.pl

Pion II-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

Referat Gospodarki Odpadami

numer pokoju: 213a

tel. 32 786-8252, wew. 252

e-mail: zso@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

numer pokoju: 214

tel. 32 786-8214, wew. 214

e-mail: fk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

numer pokoju: 216

tel. 32 786-8216, 32 786-8267, wew. 216, 267

e-mail: fk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

numer pokoju: 217

tel. 32 786-8217, wew. 217

e-mail: fk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

numer pokoju: 218

tel. 32 786-8218, 32 786-8266, wew. 218 i 266

e-mail: fk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Skarbnika

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

numer pokoju: 219

tel. 32 786-8219, wew. 219

e-mail: fk@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion II-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Inżynierii Środowiska

numer pokoju: 220

tel. 32 786-8220, 32 7868-256, wew. 220 i 256

e-mail: zs@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Referat Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

numer pokoju: 221

tel. 32 786-8221, wew. 221, fax. 32 786-8255

e-mail: afp@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Kancelaria Prezydenta Miasta

numer pokoju: 222

tel. 32 786-8222, wew. 222

e-mail: pz@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny

numer pokoju: 223

tel. 32 786-8223, wew. 223

e-mail: pt@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Kancelaria Prezydenta Miasta

numer pokoju: 223a

tel. 32 786-8253, wew. 253

e-mail: pz@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Kancelaria Prezydenta Miasta

numer pokoju: 224

tel. 32 786-8224, wew. 224

e-mail: pz@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Referat Rewitalizacji

numer pokoju: 225

tel. 32 283 6+ wew.

e-mail: af@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

Referat Rewitalizacji

numer pokoju: 226

tel. 32 786-8226, wew. 226

e-mail: af@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

numer pokoju: 227

tel. 32 283 6227, wew. 227, fax. 32 786 8227

e-mail: af@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora

numer pokoju: 228

tel. 32 786-8228, wew. 228

e-mail: af@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

numer pokoju: 229

tel. 32 786-8229, wew. 229

e-mail: az@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

numer pokoju: 230

tel. 32 786-8230, wew. 230

e-mail: az@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji

numer pokoju: 231

tel. 32 7868+wew.

e-mail: prasa@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

numer pokoju: 233

tel. 32 786-8233, wew. 233

e-mail: sd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

numer pokoju: 233a

tel. 32 7868+wew.

e-mail: sd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

numer pokoju: 234

tel. 32 786-8234, wew. 234

e-mail: sd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

numer pokoju: 235

tel. 32 786-8257, wew. 257

e-mail: sd@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

samodzielne stanowisko ds. BHP

numer pokoju: 236

tel. 32 786-8236, wew. 236

e-mail: bbentkowska@um.bytom.pl
ph@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji

numer pokoju: 237

tel. 32 786-8237, wew. 237

e-mail: mwegiel@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

numer pokoju: 238

tel. 32 786-8238, 32 786-8258, wew. 238 i 258

e-mail: so@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion I-go Zastępcy Prezydenta

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

numer pokoju: 239

tel. 32 786-8239, wew. 239

e-mail: az@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

samodzielne stanowisko - pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

numer pokoju: 240

tel. 32 786-8238, wew. 238

e-mail: pj@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Wydział Organizacyjny

numer pokoju: 241

tel. 32 786-8241, wew. 241

e-mail: so@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

Archiwum Urzędu

numer pokoju: 243

tel. 32 786-8243, wew. 243

e-mail: su@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

numer pokoju: 244

tel. 32 786-8244, wew. 244

e-mail: s@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Sekretarza

numer pokoju: 244a

tel. 32 786-8244, wew. 244

e-mail: s@um.bytpm.pl

pracownicy:

Pion II-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 245

tel. 32 786-8246, wew. 246

e-mail: z@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion II-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 246

tel. 32 786-8246, wew. 246

e-mail: z@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion II-go Zastępcy Prezydenta

numer pokoju: 247

tel. 32 786-8247, wew. 247

pracownicy:

Pion Prezydenta

numer pokoju: 248

tel. 32 786-8250, wew. 250

e-mail: p@um.bytom.pl

pracownicy:

Pion Prezydenta

Kancelaria Prezydenta Miasta

numer pokoju: 249

tel. 32 786-8249, wew. 249

Pion Prezydenta

numer pokoju: 250

tel. 32 786-8250, wew. 250

e-mail: p@um.bytom.pl

pracownicy:

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE