I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

System Wspomagania Zarządzania Kryzysowego

System Wspomagania Zarządzania Kryzysowego (SWZK) to specjalistyczny, innowacyjny system teleinformatyczny przeznaczony do wspomagania zadań wykonywanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) przy Prezydencie Miasta Bytomia.

Celem PCZK jest kierowanie i koordynowanie działaniami służb operacyjnych biorących udział w akcjach podejmowanych w sytuacjach kryzysowych oraz organizowanie systemu łączności i alarmowania, a także opracowywanie planów, prognoz i analiz na okoliczność występowania różnorodnych zagrożeń. Wdrożony w wyniku projektu SWZK zapewni wspomaganie pracy Centrum, zarówno w stanie normalnym, jak też z stanach prowadzenia akcji ratowniczych oraz sytuacji kryzysowej czy klęski żywiołowej.

System zapewnia wsparcie wszystkim służbom ratowniczym i współpracującym z nimi instytucjom. Jego innowacyjność polega na wykorzystaniu narzędzi informatycznych służących udostępnianiu, przekazywaniu oraz aktualizacji danych, zwłaszcza danych przestrzennych.

plik foto id: 1400786513

SWZK jest systemem wymiany informacji między służbami ratowniczymi, który zapewnia rzeczywisty wgląd w sytuację na obszarze objętym ich działaniami i ma za zadanie wspomóc pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zintegrowany aplikacja w oparciu o technologie GIS zapewnia dostęp wszystkim zainteresowanych do danych przestrzennych i pozwala na umieszczenie aktualnej sytuacji, obrazującej zagrożenie w dowolnym kontekście przestrzennym.

W sytuacjach zagrożenia, związanych np. z transportem niebezpiecznych substancji czy katastrofą ekologiczną system posiada narzędzia umożliwiające przeprowadzenie natychmiastowej analizy pojawiających się oraz dostępnych w zintegrowanej bazie danych informacji.