I-BIIP

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Menu

Plany zagospodarowania przestrzennego 1/5

plany: 1 / 5 plany: 2 / 5 plany: 3 / 5 plany: 4 / 5 plany: 5 / 5

Nazwy planów oraz ich treść

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia dla terenu położonego wzdłuż ulic: Wrocławskiej, Miechowickiej, Ks. Frenzla i Stolarzowickiej:

plik foto id: 1400786537

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr XLV/853/2002 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2002r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 49 poz. 1621 z 10 lipca 2002r.

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Uwaga:

Dla zachodniej części obszaru zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnej części dzielnicy Miechowice oraz dla terenu "Starych Miechowic".

Dla fragmentu wzdłuż ul. Miechowickiej zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu.

Zmiana ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia dla terenu w obrębie działek nr: 255/13, 256/13, 263/13, położonych przy ul. Siemianowickiej:

plik foto id: 1400786546

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003r.

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami: Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia:

plik foto id: 1400786579

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105 poz. 2318 z 18 czerwca 2009r.

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Uwaga:

Dla fragmentu przy ul. Leszczynowej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu (uchwała nr XXVIII/371/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami: Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia

plik foto id: 1400786587

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami: Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu: 

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr XVIII/371/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego 8 września 2016r. poz. 4536

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ul. Powstańców Śląskich, obejmującego obszar w rejonie ulicy Dworskiej i al. Jana Pawła II, zwany planem „Dworska-Wschód”:

plik foto id: 1400786595

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr XLV/628/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105 poz. 2319 z 18 czerwca 2009r.

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Uwaga:

Dla fragmentu na wschód od Al. Jana Pawła II obowiązują zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej w Bytomiu (UCHWAŁA NR XXXII/460/20 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 września 2020 r.)

Uwaga:

 

Dla fragmentu na zachód od Al. Jana Pawła II obowiązują zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Rozbarku w Bytomiu (UCHWAŁA NR LVII/756/22 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 marca 2022 r.)

 

Uwaga:

 

Dla fragmentu w rejonie ulic: Dworskiej, Strzelców Bytomskich i i Stanisława Witczaka obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworskiej, Strzelców Bytomskich i Stanisława Witczaka w Bytomiu – etap I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice:

plik foto id: 1400786611

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 10 poz. 146 z 25 stycznia 2010r.

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

Uwaga:

Dla fragmentów przy ul. Stolarzowickiej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu (Uchwała nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015r.).

Dla fragmentu przy ul. Dalekiej obowiązują zapisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu (Uchwała nr XX/266/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016r.).

Dla terenów położonych w rejonach ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo, Józefa Nickla i Relaksowej, Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego, Stolarzowickiej i Kasztanowej, Nowej, Reptowskiej zapisy tego planu zostały zastąpione zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu terenów położonych w Bytomiu w rejonach ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo (teren nr 1), Józefa Nickla i Relaksowej (teren nr 2), Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego (teren nr 3), Stolarzowickiej i Kasztanowej (teren nr 4), Nowej (teren nr 5), Reptowskiej (teren nr 6)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice

plik foto id: 1400786619

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu:

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 6 maja 2015 r. poz. 2571

Pobierz tekst uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu:

plik foto id: 1400786627

Zobacz na mapie

Uchwały:

 • Uchwała nr XX/266/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016r.
 • Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 1 lutego 2016 r. poz. 695

Pobierz tekst uchwały Pobierz spakowany obraz planu zagospodarowania

plany: 1 / 5 plany: 2 / 5 plany: 3 / 5 plany: 4 / 5 plany: 5 / 5